Các trường hợp nam nữ không đăng ký kết hôn những vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng

Các trường hợp nam nữ không đăng ký kết hôn những vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Các trường hợp nam nữ không đăng ký kết hôn những vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.jpg

Theo quy định tại Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình cũ năm 2000, Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014, để được pháp luật công nhận là vợ chồng, nam nữ phải tiến hành đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp họ có đăng ký kết hôn nhưng giấy tờ đăng ký, hồ sơ lưu bị thất lạc không thể xác nhận được việc đăng ký kết hôn của họ hoặc đối với những trường hợp họ chỉ chung sống với nhau nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn.. Theo điểm c Mục 1 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình, quan hệ vợ chồng của họ vẫn được pháp luật công nhận trong một số trường hợp nhất định bao gồm:

- Người sống chung với người khác như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn;

- Người sống chung với người khác như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 01/01/2001 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn (trường hợp này chỉ áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến trước ngày 01/01/2003).

Theo quy định tại điểm d, mục 2 Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10, được coi nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;

- Việc họ về chung sống với nhau được gia đình (một bên hoặc cả hai bên) chấp nhận;

- Việc họ về chung  sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;

- Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com