Giám định tỷ lệ thương tật xác định trách nhiệm hình sự tại thời điểm nào?

GIÁM ĐỊNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TẠI THỜI ĐIỂM NÀO?

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

Giám định tỷ lệ thương tật, tỷ lệ tổn thương cơ thể là một trong những căn cứ quan trọng nhằm xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Việc giám định được tiến hành trên cơ sở quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 155 Luật tố tụng hình sự 2003 thì những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng gồm có:

a) Nguyên nhân chết người, tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động;

 b) Tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo trong trường hợp có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ;

 c) Tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc người bị hại trong trường hợp có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức và khai báo đúng đắn đối với những tình tiết của vụ án;

 d) Tuổi của bị can, bị cáo, người bị hại, nếu việc đó có ý nghĩa đối với vụ án và không có tài liệu khẳng định tuổi của họ hoặc có sự nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;

 đ) Chất độc, chất ma tuý, chất phóng xạ, tiền giả”.                    

Luật tố tụng hình sự 2003 chỉ liệt kê các trường hợp bắt buộc phải tiến hành giám định, tuy nhiên lại không quy định rõ thời điểm cần thiết tiến hành giám định. Đây là điểm thiếu sót rất lớn trong các quy định của pháp luật tố tụng bởi lẽ thông thường việc xác định tỷ lệ thương tật phải được tiến hành sau khi người bị hại, nạn nhân có thương tích. Tuy nhiên, theo thời gian thương tích của người bị hại, nạn nhân sẽ giảm dần, phục hồi. Vụ án càng kéo dài thì sẽ càng có lợi cho bị can, bị cáo trong trường hợp kết luận giám định sau mà tỷ lệ % thương tật của người bị hại đã bị giảm đáng kể. Như vậy, trong trường hợp có sự chênh lệch về tỷ lệ % thương tật như vậy thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào kết luận giám định nào để xử lý hình sự đối với bị can, bị cáo? Đây là một điểm thiếu sót rất lớn, dễ bị các cơ quan tiến hành tố tụng lạm dụng nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ: 1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com