Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh vận tải

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

I. Cơ sở pháp lý: 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ  

II. Tư vấn:

Để cấp giấy phép kinh doanh vận tải, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gửi đến Sở Giao thông vận tải, hồ sơ bao gồm những giấy tờ được quy định tại Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

1.  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

2.  Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

4.  Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

5.  Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

6.  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi)

Sau khi được cấp giấy Phép kinh doanh vận tải, doanh nghiệp cần xin cấp phù hiệu cho xe (trường hợp xe chưa có phù hiệu)

2. Thủ tục cấp phù hiệu

 Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu (theo mẫu)

b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo quy định tại khoản 12 Điều này.

c) Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu."

3. Thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh

4.  Thởi gian giải quyết thủ tuc: 05 ngày làm việc

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com