Những trường hợp nào bị can, bị cáo bắt buộc phải có luật sư bào chữa?

Những trường hợp nào bị can, bị cáo bắt buộc phải có luật sư bào chữa?

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Bộ luật hình sự 1999 thì:

Trong những trường hợp sau đây, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình:

a) Bị can, bị cáo về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình được quy định tại Bộ luật hình sự;

b) Bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất”.

Như vậy, đối với những trường hợp nêu trên thì bị can, bị cáo bắt buộc phải có luật sư bào chữa, nếu thiếu luật sư trong những trường hợp nêu trên thì sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC và buộc cơ quan tiến hành tố tụng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, nếu bị can, bị cáo hay người đại diện hợp pháp của họ thấy rằng việc có luật sư tham gia sẽ không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho họ thì hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc từ chối. 

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com