Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 0969 449 828

Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh/ Sở GD&ĐT

Cơ sở pháp lý

Thông tư 03/2011 của Bộ GD&ĐT, ngày 28/11/2011 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Nghị định 78/2015 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Đối tượng

 

Cấp phép cho:  Cá nhân, tổ chức được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có phạm vi phù hợp theo quy định TT 03/2011

Hồ sơ cấp phép

 

 

 

 

 

 

1. Tờ trình xin thành lập trung tâm của tổ chức, cá nhân;

2. Đề án

Thể hiện được các nội dung:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm

3. Quy chế hoạt động của trung tâm;

4. Hồ sơ giám đốc:

+ Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe;

+ Bản sao chứng thực:

  • CMT nhân dân;

  • Văn bằng chuyên môn.

5. Hồ sơ của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, xã hội):

Bản sao chứng thực:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Biên bản họp;

+ Quyết định thành lập trung tâm;

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, công văn đề nghị Sở GD&ĐT công nhận Trung tâm, công nhận bổ nhiệm Giám đốc của Trung tâm;

6. Hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

+ Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

+ Hợp đồng lao động;

+ Bản phô tô hợp lệ văn bằng chuyên môn (bản sao, chứng thực);

+ Đơn xin phép dạy tại trung tâm (nếu là cán bộ công chức đang làm việc tại các sở công lập). – tham khảo

7. Hồ sơ cơ sở vật chất:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hợp pháp; hoặc

+ Hợp đồng thuê địa điểm bản chính, có xác nhận của văn phòng công chứng (nếu thuê) [Bản sao chứng thực].

8. Các yêu cầu khác:

+ Xác nhận về đủ điều kiện phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

+ Tủ thuốc và các điều kiện về chăm sóc y tế;

+ Bản cam kết về thực hiện tốt môi trường sư phạm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường có ý kiến đồng ý của UBND xã (phường, thị trấn) nơi đặt địa điểm hoạt động;

+ Bảng kê cơ sở vật chất;

+ Thời khóa biểu;

+ Khung chương trình chi tiết nội dung đào tạo bồi dưỡng và giáo án bài giảng;

+ Market biển hiệu trung tâm.

Một số thông tin định lượng cụ thể về điều kiện

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

A. Chung

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

B. Chi tiết

- Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại như bên dưới. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

1. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

1. Giám đốc trung tâm phải là đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ  là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

2. Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ

- Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục). Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

- Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

- Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

3. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

- Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

- Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ,   phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tên của trung tâm ngoại ngữ

- Việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ theo quy định như sau:

Trung tâm ngoại ngữ    + tên riêng

- Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Quy trình cấp phép

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi cơ sở hoàn thành hồ sơ hợp lệ và Sở GD&ĐT sẽ đến thẩm tra cơ sở vật chất, năng lực nhân sự của trung tâm à Sau khi có kết quả sẽ ra quyết định công nhận hoạt động cho trung tâm hoặc trả lời “không” cho cơ sở bằng văn bản.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:   0971115989 (Zalo)

Email: luatsutoandan@gmail.com