Các loại hợp đồng lao động

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

Theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành, hiện nay có 03 loại hợp đồng lao động sau:

(1) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

(2) Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

(3) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác

Lưu ý: Khi loại hợp đồng lao động số (2) và (3) hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì loại hợp đồng số (1) trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và loại hợp đồng số (3)  trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Đối với mỗi loại hợp đồng lao động, người lao động sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác nhau. Do đó, người lao động phải xác định được loại hợp đồng lao động của mình để tự bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Lao động 2012;

  • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

    Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

    Email: Luatsutoandan@gmail.com