Quy định về Phụ lục Hợp đồng lao động

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

Điều 24 Bộ luật Lao động 2012 quy định chi tiết về Phụ lục Hợp đồng lao động như sau:

“1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, phụ lục hợp đồng lao động trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì chỉ nên sửa đổi bổ sung một số nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, địa điểm làm việc, lương, thưởng,… Riêng đối với nội dung thay đổi liên quan đến vị trí công việc và thời hạn hợp đồng lao động, các bên cần phải cân nhắc. Bởi vị trí công việc thì nội dung công việc phải thực hiện, các yêu cầu và chế độ đối với mỗi vị trí là khác nhau, mục đích tuyển dụng ban đầu bị thay đổi và có thể đây là một trong những cách người sử dụng lao động lách để chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động. Đối với thời hạn hợp đồng lao động còn liên quan đến việc xác định loại hợp đồng. Do đó, các bên và đặc biệt là người lao động cần phải lưu ý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com