Di chúc để lại nhà ở có cần phải công chứng chứng thực không?

DI CHÚC ĐỂ LẠI NHÀ Ở CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG CHỨNG THỰC KHÔNG?

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

Căn cứ theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở 2014 thì:

"Điều 122. Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở

1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở". 

Bên cạnh đó, Điều 627, Điều 635 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định rõ:

"Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc" 

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên có thể thấy những người có nhu cầu để lại thừa kế tài sản là nhà ở có thể tự lập di chúc mà không phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu lực, tính hợp pháp của di chúc thì người để lại di sản thừa kế nên lập di chúc tại các tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng luật sư...,tránh trường hợp di chúc vô hiệu và phải chia thừa kế theo pháp luật. 

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com