HẠN CHẾ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC MÀ KHÔNG PHẢI DO LỖI CỦA MÌNH GÂY RA LÀ GÌ?

HẠN CHẾ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC MÀ KHÔNG PHẢI DO LỖI CỦA MÌNH GÂY RA LÀ GÌ?

HẠN CHẾ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC MÀ KHÔNG PHẢI DO LỖI CỦA MÌNH GÂY RA LÀ GÌ?

Căn cứ theo quy định tại điểm l, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 thì:

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

m) Phạm tội do lạc hậu;

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

.....

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra chỉ là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hạn chế khả năng nhận thức ở đây có thể hiểu là những người thiếu hiểu biết, hạn chế hiểu biết chứ không phải là những người hạn chế khả năng nhận thức do bệnh lý như bệnh thần kinh...Ví dụ như một cậu bé 15 tuổi nghịch lửa dẫn tới việc cháy nhà. Lỗi của mình gây ra cũng không phải là lỗi dẫn tới hành vi nghịch lửa mà là lỗi dẫn tới việc bị hạn chế khả năng nhận thức như uống rượu, bia, chất kích thích dẫn tới mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com