LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC LÀM THÊM GIỜ KHÔNG?

LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC LÀM THÊM GIỜ KHÔNG?

LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN CÓ ĐƯỢC LÀM THÊM GIỜ KHÔNG?

Pháp luật đã quy định rất rõ thời giờ làm việc tương ứng với mỗi độ tuổi của người lao động chưa thành niên dựa trên từng giai đoạn phát triển. Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần; thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần (Theo khoản 2 Điều 163 Bộ luật Lao động 2012). Vậy, với thời gian làm việc ít hơn hẳn như vậy thì người sử dụng lao động có được yêu cầu người lao động chưa thành niên làm thêm giờ hay không?

Cũng dựa trên từng giai đoạn phát triển về thể chất, tâm sinh lý, pháp luật quy định về vấn đề làm thêm giờ của người lao động chưa thành niên như sau:

- Đối với người lao động dưới 15 tuổiKhông được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (Theo khoản 2 Điều 163 Bộ luật Lao động 2012).

- Đối với người lao độngtừ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổiĐượclàm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Theo khoản 3 Điều 163 Bộ luật Lao động 2012).

Việc làm thêm giờ của người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng được xác định theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 về Làm thêm giờ.

Người sử dụng lao động cần tuân thủ những quy định về làm thêm giờ đối với người lao động chưa thành niên. Trong trường hợp vi phạm, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định tại điểm b,c khoản 2 Điều 19 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com