LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN ĐƯỢC LÀM VIỆC BAO NHIÊU TIẾNG MỘT NGÀY?

LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN ĐƯỢC LÀM VIỆC BAO NHIÊU TIẾNG MỘT NGÀY?

LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN ĐƯỢC LÀM VIỆC BAO NHIÊU TIẾNG MỘT NGÀY?

Lao động chưa thành niên là lao động dưới 18 tuổi, là những người chưa phát triển toàn bộ về thể chất, trí tuệ và tâm sinh lý. Do đó, đối với người lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải đảm bảo công việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 163 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

“Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không đượcquá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuầnvà không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.”

Người sử dụng lao động có lao động chưa thành niên nếu không tuân thủ quy định này sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồngtheo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Việc quy định thời giờ làm việc đối với lao động chưa thành niên như trên là phù hợp với từng độ tuổi, giai đoạn, tạo điều kiện cho người lao động chưa thành niên phát triển và trở thành nguồn nhân lực chính cho xã hội sau này. Vì vậy, người sử dụng lao động nên tuyệt đối tuân thủ và người lao động chưa thành niên cũng như người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên cần nắm bắt được để bảo vệ quyền lợi cho lao động này.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com