Lao động chưa thành niên được làm những công việc nào?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN ĐƯỢC LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NÀO?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN ĐƯỢC LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NÀO?

Điều 161 Bộ luật lao động quy định: "Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi"

Khoản 1 Điều 164 Bộ luật Lao động 2012 quy định:“Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.”

Khoản 3 Điều 164 Bộ luật Lao động 2012 cũng quy định: “Không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.”

Như vậy, lao động chưa thành niên là người dưới 18 tuổi được phân ra làm ba loại đối tượng: (1) Lao động là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi và (2) Lao động là người dưới 13 tuổi, (3) Lao động từ đủ 15 tuổi tới dưới 18 tuổi. Đối với lao động từ đủ 15 tới tới 18 tuổi thì việc ký hợp đồng lao động phải thông qua người đại diện theo pháp luật của họ, đồng thời luật lao động hạn chế thời giờ làm việc đối với họ là không được quá 40 giờ/tuần, ngoài ra thì họ được làm đa số các công việc như người lao động trên 18 tuổi. 

Đối với người lao động dưới 15 tuổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đã quy định những công việc được sử dụng hai đối tượng lao động là người dưới 15 tuổi tại Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm những công việc sau:

I. Danh mục công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc:

1. Diễn viên: múa; hát; xiếc; điện ảnh; sân khấu kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối (trừ múa rối dưới nước).

2. Vận động viên năng khiếu: thể dục dụng cụ, bơi lội, điền kinh (trừ tạ xích), bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bi-a, bóng đá, các môn võ, đá cầu, cầu mây, cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền.

II. Danh mục công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc:

1. Những công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc.

2. Các nghề truyền thống: chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, làm giấy dó, nón lá, se nhang, chấm nón, dệt chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm, làm bún gạo, làm giá đỗ, làm bánh đa (miến), làm bánh đa Kế.

3. Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren, mộc mỹ nghệ, làm lược sừng, đan lưới vó, làm tranh Đông Hồ, nặn tò he.

4. Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, nứa, dừa, chuối, bèo lục bình.

5. Nuôi tằm.

6. Gói kẹo dừa./.

Người sử dụng lao động lưu ý, khi tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc phải thông báo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng vào làm việc và phải báo cáo việc sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  0969449828

Email: Luatsutoandan@gmail.com