Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Lao động chưa thành niên là một loại lao động đặc thù. Để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm sinh lý của người chưa thành niên, người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

Việc tuân theo những nguyên tắc trên không những góp phần cho sự phát triển của lao động chưa thành niên - nguồn nhân lực chủ chốt của đất nước trong tương lai, mà còn giúp người sử dụng lao động có thể tránh những hậu quả pháp lý có thể xảy ra khi sử dụng lao động là người chưa thành niên. Do đó, người sử dụng lao động cần phải lưu ý.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  0969449828

Email: Luatsutoandan@gmail.com