Những lưu ý khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 15 TUỔI

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 15 TUỔI

Khi sử dụng lao động là người dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động cần phải lưu ý những vấn đề sau:

1. Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

2. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

3. Khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

a) Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi;

b) Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em;

c) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi;

4. Không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Khi sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định tại khoản 2 Điều này.

(Theo khoản 2 Điều 163 và Điều 164 Bộ luật Lao động 2012)

Việc quy định như trên là phù hợp và đảm bảo cho sự phát triển của lao động dưới 15 tuổi. Người sử dụng lao động cần nắm bắt rõ và tuân thủ những quy định này.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  0969449828

Email: Luatsutoandan@gmail.com