BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CỦ CHI
HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT NHANH: 1900 6194
      Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
         
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ 
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG             310
2 BÀ THIÊN TRỌN ĐƯỜNG             320
3 BÀU LÁCH TRỌN ĐƯỜNG             290
4 BÀU TRĂM TRỌN ĐƯỜNG             460
5 BÀU TRE TRỌN ĐƯỜNG             730
6 BẾN CỎ TỈNH LỘ 15 SÔNG SÀI GÒN           290
7 BẾN ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG             290
8 BẾN SÚC TRỌN ĐƯỜNG             290
9 BÌNH MỸ TỈNH LỘ 9 VÕ VĂN BÍCH           920
10 BỐN PHÚ (TRUNG AN) - HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) TRỌN ĐƯỜNG             320
11 BÙI THỊ ĐIỆT TRỌN ĐƯỜNG             320
12 BÙI THỊ HE TRỌN ĐƯỜNG          1.320
13 CÁ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG             290
14 CAN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG          1.060
15 CÂY BÀI TỈNH LỘ 8 CẦU PHƯỚC VĨNH AN           500
CẦU PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           330
16 CÂY GỎ TRỌN ĐƯỜNG             290
17 CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 7           330
18 ĐÀO VĂN THỬ TRỌN ĐƯỜNG             630
19 ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG          1.060
20 ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) TRỌN ĐƯỜNG          1.320
21 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN TỈNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG)           330
22 ĐỖ ĐÌNH NHÂN TRỌN ĐƯỜNG          1.320
23 ĐỖ NGỌC DU TRỌN ĐƯỜNG          1.320
24 ĐỖ QUANG CƠ TRỌN ĐƯỜNG          1.320
25 ĐƯỜNG 11 TRỌN ĐƯỜNG          2.110
26 ĐƯỜNG 35, 39, 40 TRỌN ĐƯỜNG          1.190
27 ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG             830
28 ĐƯỜNG 42 TRỌN ĐƯỜNG             830
29 BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ TỈNH LỘ 15           990
30 ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN           530
31 GIÁP HẢI TRỌN ĐƯỜNG          1.320
32 GIÁP HẢI (NỐI DÀI) CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI TỈNH LỘ 2        1.320
33 HÀ VĂN LAO TRỌN ĐƯỜNG             500
34 HỒ VĂN TẮNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 15           920
35 HOÀNG BÁ HUÂN TRỌN ĐƯỜNG          1.320
36 HƯƠNG LỘ 10 TỈNH LỘ 7 KÊNH T38           460
37 HUỲNH MINH MƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           990
38 HUỲNH THỊ BẲNG TỈNH LỘ 15 CẦU ÔNG CHƯƠNG           790
39 HUỲNH VĂN CỌ TRỌN ĐƯỜNG             590
40 LÁNG THE TỈNH LỘ 8 QUỐC LỘ 22           590
41 LÊ MINH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG             660
42 LÊ THỊ SIÊNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           500
43 LÊ THỌ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG             990
44 LÊ VĨNH HUY TRỌN ĐƯỜNG          1.320
45 LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP CHỢ - ẤP AN BÌNH TỈNH LỘ 8 ẤP AN BÌNH           590
46 NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8           920
47 LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-PHẠM VĂN CỘI TRỌN ĐƯỜNG             590
48 LIÊN XÃ TRUNG LẬP - SA NHỎ TỈNH LỘ 7 TỈNH LỘ 6           330
49 LIÊU BÌNH HƯƠNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8        1.320
50 LƯU KHẢI HỒNG TRỌN ĐƯỜNG          1.120
51 NGÔ TRI HÒA TRỌN ĐƯỜNG          1.320
52 NGUYỄN ĐẠI NĂNG TRỌN ĐƯỜNG          1.320
53 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN TRỌN ĐƯỜNG          1.120
54 NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯỜNG          1.420
55 NGUYỄN KIM CƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           660
56 NGUYỄN THỊ NÊ NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG TỈNH LỘ 15           530
57 NGUYỄN THỊ RÀNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2           920
TỈNH LỘ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC           530
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15           390
58 NGUYỄN PHONG SẮC TRỌN ĐƯỜNG             990
59 NGUYỄN PHÚC TRÚ TRỌN ĐƯỜNG          1.190
60 NGUYỄN THỊ LẮM TRỌN ĐƯỜNG          1.320
61 NGUYỄN THỊ RƯ TRỌN ĐƯỜNG          1.190
62 NGUYỄN THỊ TRIỆU TRỌN ĐƯỜNG          1.650
63 NGUYỄN VĂN KHẠ BƯU ĐIỆN CỦ CHI TỈNH LỘ 2        1.320
64 NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) TỈNH LỘ 2 TỈNH LỘ 15           590
65 NGUYỄN VĂN NI TRỌN ĐƯỜNG          1.650
66 NGUYỄN VĂN NÌ TRỌN ĐƯỜNG          1.320
67 NGUYỄN VĂN ON TRỌN ĐƯỜNG          1.320
68 NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) TRỌN ĐƯỜNG          1.320
69 NGUYỄN VĂN XƠ TRỌN ĐƯỜNG          1.190
70 NGUYỄN VIẾT XUÂN TRỌN ĐƯỜNG          1.190
71 NHỮ TIẾN HIỀN TRỌN ĐƯỜNG          1.120
72 NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG           590
73 NINH TỐN TRỌN ĐƯỜNG          1.320
74 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG          1.190
75 PHẠM HỮU TÂM TRỌN ĐƯỜNG          1.320
76 PHẠM PHÚ TIẾT TRỌN ĐƯỜNG          1.120
77 PHẠM VĂN CHÈO TRỌN ĐƯỜNG          1.190
78 PHAN THỊ HỔI TRỌN ĐƯỜNG          1.320
79 QUỐC LỘ 22 CẦU AN HẠ HỒ VĂN TẮNG        1.320
    HỒ VĂN TẮNG TRẦN TỬ BÌNH        1.650
TRẦN TỬ BÌNH NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI)        1.980
NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU        2.640
    NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI        3.300
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI NGÃ BA BÀU TRE        1.980
NGÃ BA BÀU TRE TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH           990
TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH)        1.430
QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) SUỐI SÂU           880
80 SÔNG LU TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN           500
81 SUỐI LỘI QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           500
82 TAM TÂN TRỌN ĐƯỜNG             330
83 TỈNH LỘ 15 CẦU BẾN SÚC ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ           450
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ CÔNG TY CARIMAR           880
CÔNG TY CARIMAR XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI        1.350
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI)           770
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN)        1.350
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN)           900
84 TỈNH LỘ 2 QUỐC LỘ 22 SUỐI LỘI        1.050
SUỐI LỘI TỈNH LỘ 8           900
TỈNH LỘ 8 NGÃ TƯ SỞ           450
NGÃ TƯ SỞ RANH TỈNH TÂY NINH           360
85 TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG             390
86 TỈNH LỘ 7 CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ)           390
    CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH           600
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH)           600
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ           600
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY)           360
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) NGÃ TƯ LÔ 6           300
NGÃ TƯ LÔ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY           300
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN)           450
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) BỀN TÀU (CHỢ CŨ - XÃ AN NHƠN TÂY)           360
87 TỈNH LỘ 8 CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN - XÃ TÂN AN HỘI) KÊNH N46           770
    KÊNH N46 CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN           990
CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI        3.600
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2        3.000
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN)        1.800
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI)           900
    CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ        1.800
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN)        1.200
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI)           990
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ)        1.210
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG)        1.350
NGÃ BA BÌNH MỸ BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG)        1.200
88 TỈNH LỘ 9 TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN)           900
89 TRẦN THỊ NGẦN TRỌN ĐƯỜNG          1.190
90 TRẦN TỬ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG          1.650
91 TRẦN VĂN CHẨM TRỌN ĐƯỜNG             990
92 TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ           500
CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN           460
93 TRƯƠNG THỊ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG             330
94 VÕ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG             830
95 VÕ VĂN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG             990
96 VÕ VĂN ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG             560
97 VŨ DUY CHÍ TRỌN ĐƯỜNG             990
98 VŨ TỤ TRỌN ĐƯỜNG          1.120
99 ĐOÀN MINH TRIẾT TRỌN ĐƯỜNG             330
100 PHÚ THUẬN TRỌN ĐƯỜNG             420
101 ĐƯỜNG SỐ 794 TỈNH LỘ 15 CÂY GÕ           290
102 ĐƯỜNG SỐ 806 CÂY GÕ ĐƯỜNG 805           260
103 ĐƯỜNG BA SA QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2           330
104 ĐƯỜNG SỐ 607 QUỐC LỘ 22 KÊNH CHÍNH ĐÔNG           260
105 ĐƯỜNG SỐ 608 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           260
106 ĐƯỜNG SỐ 609 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ RÀNH HẾT TUYẾN           290
107 ĐƯỜNG SỐ 610 ĐƯỜNG BA SA HẾT TUYẾN           260
108 ĐƯỜNG SỐ 613 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           230
109 ĐƯỜNG SỐ 615 ĐƯỜNG SỐ 617 HẾT TUYẾN           260
110 ĐƯỜNG SỐ 616 ĐƯỜNG SỐ 614 HẾT TUYẾN           260
111 ĐƯỜNG SỐ 618 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 628           290
112 ĐƯỜNG SỐ 619 ĐƯỜNG CÂY TRÔM - MỸ KHÁNH HẾT TUYẾN           230
113 ĐƯỜNG SỐ 620 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           330
114 ĐƯỜNG SỐ 623 ĐƯỜNG TRUNG VIẾT ĐƯỜNG SỐ 624           260
115 ĐƯỜNG SỐ 624 ĐƯỜNG SỐ 623 XÃ TRUNG LẬP HẠ           260
116 ĐƯỜNG SỐ 625 ĐƯỜNG SỐ 626 XÃ TÂN AN HỘI           260
117 ĐƯỜNG SỐ 626 ĐƯỜNG CÂY TRÔM - MỸ KHÁNH HẾT TUYẾN           260
118 ĐƯỜNG SỐ 627 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           330
119 ĐƯỜNG SỐ 628 ĐƯỜNG SỐ 625 HẾT TUYẾN           230
120 ĐƯỜNG TRUNG VIẾT QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 609           260
121 CÂY TRẮC TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 15           330
122 ĐƯỜNG PHÚ MỸ TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           390
123 ĐƯỜNG SỐ 435 TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ           390
124 ĐƯỜNG SỐ 436 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           260
125 ĐƯỜNG SỐ 439 TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG           390
126 ĐƯỜNG SỐ 441 TỈNH LỘ 15 CAO SU           260
127 ĐƯỜNG SỐ 443 TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 15           260
128 ĐƯỜNG SỐ 813 Đ. TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN)           230
129 ĐƯỜNG SỐ 815 Đ. TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN)           230
130 ĐƯỜNG SỐ 827 Đ. TỈNH LỘ 15 Đ. TRUNG LẬP           330
131 Đ.CÁNH ĐỒNG DƯỢC Đ. TỈNH LỘ 15 HẾT TUYẾN           260
132 ĐƯỜNG BÀU GIÃ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390
133 ĐƯỜNG SỐ 01 ĐƯỜNG SỐ 28 ĐƯỜNG SỐ 414           390
134 ĐƯỜNG SỐ 28  TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI           390
135 ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG SỐ 406 ĐƯỜNG BÀU GIÃ           390
136 ĐƯỜNG SỐ 406 TỈNH LỘ 2 HẾT TUYẾN           390
137 ĐƯỜNG SỐ 407 ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390
138 ĐƯỜNG SỐ 409 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG SUỐI LỘI           390
139 ĐƯỜNG SỐ 410 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM           390
140 ĐƯỜNG SỐ 414 TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI           390
141 ĐƯỜNG SỐ 416 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 417           390
142 ĐƯỜNG SỐ 417 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI           390
143 ĐƯỜNG SỐ 418 TỈNH LỘ 8 KÊNH N31A-17           390
144 ĐƯỜNG SỐ 419 TỈNH LỘ 8 RANH ĐỒNG DÙ           390
145 ĐƯỜNG SỐ 420 TỈNH LỘ 8 KÊNH T31A-17           390
146 ĐƯỜNG SỐ 422 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI           390
147 ĐƯỜNG SỐ 426 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390
148 ĐƯỜNG SỐ 429 ĐƯỜNG SUỐI LỘI ĐƯỜNG SỐ 430           390
149 ĐƯỜNG SỐ 430 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG HẾT TUYẾN           390
150 ĐƯỜNG SỐ 455 TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) HẾT TUYẾN           590
151 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC           900
152 ĐƯỜNG SỐ 355 QUỐC LỘ 22 KÊNH N46           400
153 ĐƯỜNG SỐ 356 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT           400
154 ĐƯỜNG SỐ 364 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363           350
155 ĐƯỜNG SỐ 365 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363           400
156 ĐƯỜNG SỐ 367 TỈNH LỘ 8 HẾT TUYẾN           400
157 ĐƯỜNG SỐ 369 KÊNH N46 RANH XÃ PHƯỚC HIỆP           400
158 ĐƯỜNG SỐ 372 QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC           800
159 ĐƯỜNG SỐ 374 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 377           800
160 ĐƯỜNG SỐ 706 TỈNH LỘ 7 KÊNH N31A           260
161 ĐƯỜNG SỐ 709 TỈNH LỘ 2 KÊNH N31A           260
162 ĐƯỜNG SỐ 710 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG           260
163 ĐƯỜNG SỐ 711 TỈNH LỘ 2 HẾT TUYẾN           300
164 ĐƯỜNG SỐ 712 ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU           260
165 ĐƯỜNG SỐ 716 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG HẺM 18           340
166 ĐƯỜNG SỐ 720 ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG SỐ 726           290
167 ĐƯỜNG SỐ 733 KÊNH N25 HẾT TUYẾN           260
168 ĐẶNG CHIÊM NGUYỄN VĂN KHẠ GIÁP HẢI           990
169 ĐƯỜNG 12B ĐỖ ĐÌNH NHÂN  ĐƯỜNG SỐ 12A           660
170 ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 VŨ DUY CHÍ NGUYỄN VĂN NI           660
171 ĐƯỜNG SỐ 20 NGUYỄN VĂN NI HUỲNH VĂN CỌ           880
172 ĐƯỜNG SỐ 8A NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2           660
173 LÊ CẨN NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2           880
         
         
         
               ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Để được Luật sư hỗ trợ tư vấn trực tiếp các vấn đề về đất đai liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com