BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CẦN GIỜ

HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT NHANH: 1900 6194

      Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG  ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 AN THỚI ĐÔNG QUÃNG XUYÊN + 1KM 560
+1KM RỪNG SÁC 430
2 BÀ XÁN RỪNG SÁC CẦU TẮC TÂY ĐEN 430
3 ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ
ĐỒNG HÒA
CẦU ĐÒ ĐỒNG HÒA DUYÊN HẢI 640
4 BÙI LÂM DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 1.080
5 ĐẶNG VĂN KIỀU BẾN ĐÒ CƠ KHÍ DUYÊN HẢI 1.080
6 ĐÀO CỬ DUYÊN HẢI TẮC XUẤT 1.560
TẮC XUẤT LÊ HÙNG YÊN 1.500
7 ĐÊ EC RỪNG SÁC TRẦN QUANG QUỜN 590
8 DƯƠNG VĂN HẠNH ĐÊ MUỐI ÔNG TIÊN AO LÀNG 480
AO LÀNG ĐÌNH THỜ
DƯƠNG VĂN HẠNH
740
ĐÌNH THỜ
DƯƠNG VĂN HẠNH
ĐÊ SOÀI RẠP 480
9 DUYÊN HẢI CHỢ CẦN GIỜ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC 1.410
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
RỪNG SÁC
CẦU RẠCH LỠ 1.200
CẦU RẠCH LỠ THẠNH THỚI 1.230
THẠNH THỚI NGUYỄN VĂN MẠNH 1.060
NGUYỄN VĂN MẠNH CHỢ ĐỒNG HÒA 900
10 ĐƯỜNG CHÍNH VÀO KHU DÂN CƯ ĐỒNG TRANH BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH DUYÊN HẢI 530
11 GIỒNG AO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY 590
12 HÀ QUANG VÓC RỪNG SÁC CẦU KHÁNH VÂN 480
CẦU KHÁNH VÂN ĐÊ EC 440
13 KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC TRỌN KHU   630
14 KHU DÂN CƯ
BÌNH TRUNG
TRỌN KHU   220
15 KHU DÂN CƯ
MỸ KHÁNH
TRỌN KHU   190
16 KHU DÂN CƯ
BÌNH THẠNH
TRỌN KHU   380
17 KHU DÂN CƯ
THẠNH BÌNH
TRỌN KHU   170
18 KHU DÂN CƯ
THẠNH HÒA
TRỌN KHU   170
19 KHU DÂN CƯ
THIỀNG LIỀNG
TRỌN KHU   170
20 LÊ HÙNG YÊN DUYÊN HẢI LƯƠNG VĂN NHO 900
21 LÊ THƯƠNG DUYÊN HẢI ĐẶNG VĂN KIỀU 1.140
22 LÊ TRỌNG MÂN ĐÀO CỬ CẦU CẢNG ĐÔNG LẠNH 1.140
23 LƯƠNG VĂN NHO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY 1.410
24 LÝ NHƠN RỪNG SÁC CẦU VÀM SÁT 370
CẦU VÀM SÁT DƯƠNG VĂN HẠNH 370
25 NGUYỄN CÔNG BAO TAM THÔN HIỆP
(KM 4+660)
TAM THÔN HIỆP
(KM 5+520)
660
26 NGUYỄN PHAN VINH LÊ TRỌNG MÂN BIỂN ĐÔNG 620
27 NGUYỄN VĂN MẠNH DUYÊN HẢI
(NGÃ 3 ÔNG THỬ)
DUYÊN HẢI (UBND XÃ CŨ) 660
28 PHAN ĐỨC DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 680
29 PHAN TRỌNG TUỆ DUYÊN HẢI TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN 710
30 QUẢNG XUYÊN RẠCH GIÔNG KÊNH BA TỔNG 520
31 RỪNG SÁC PHÀ BÌNH KHÁNH RANH TRẠM ĐIỆN
BÌNH KHÁNH
1.840
RANH TRẠM ĐIỆN
BÌNH KHÁNH
+0,5KM 1.540
+0,5KM TRƯỜNG CẤP THPT
 BÌNH KHÁNH
1.320
TRƯỜNG CẤP THPT
BÌNH KHÁNH
CẦU RẠCH LÁ 740
CẦU RẠCH LÁ NGÃ 3 LONG HÒA 1.020
32 TẮC XUẤT BẾN TẮC XUẤT LƯƠNG VĂN NHO 600
LƯƠNG VĂN NHO BIỂN ĐÔNG 970
33 TAM THÔN HIỆP RỪNG SÁC CẦU TẮC TÂY ĐEN 700
34 THẠNH THỚI NGÃ 3 KHU DÂN CƯ
PHƯỚC LỘC
NGÃ 4 DUYÊN HẢI 880
NGÃ 4 DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 880
35 TRẦN QUANG ĐẠO TẮC SÔNG CHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ 1.190
TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÌNH MỸ
RẠCH LẮP VÒI 1.190
RẠCH LẮP VÒI RẠCH THỦ HUY 1.060
36 TRẦN QUANG QUỜN RỪNG SÁC CẦU KHO ĐỒNG 740
CẦU KHO ĐỒNG ĐÊ EC 440
37 KHU DÂN CƯ AN HÒA TRỌN KHU   670
38 KHU DÂN CƯ AN LỘC TRỌN KHU   590
39 KHU DÂN CƯ AN BÌNH TRỌN KHU   480
40 KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP TRỌN KHU   440
41 ĐƯỜNG ĐÊ ẤP TRẦN HƯNG ĐẠO ĐƯỜNG TAM THÔN HIỆP (NHÀ NGUYỆN TAM THÔN HIỆP) QUA NGHĨA TRANG ĐẾN CUỐI TUYẾN - RẠCH TẮC TÂY ĐEN 350
42 ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP ĐƯỜNG LÝ NHƠN BỜ SÔNG SOÀI RẠP 340
BỜ SÔNG SOÀI RẠP DƯƠNG VĂN HẠNH 280
43 GIỒNG CHÁY GIỒNG CHÁY DUYÊN HẢI 1.200
44 HÒA HIỆP  THẠNH THỚI CẦU NÒ 900
CẦU NÒ  PHAN TRỌNG TUỆ 660
         
               ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Để được Luật sư hỗ trợ tư vấn trực tiếp các vấn đề về đất đai liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN HỆ LUẬT SƯ

1900 6194

LIÊN KẾT FACEBOOK
THỐNG KÊ
Đang online: 1
Truy cập hôm nay: 50
Tổng truy cập: 1563