MỨC PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI LÀ BAO NHIÊU?

MỨC PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI LÀ BAO NHIÊU?

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật hình sự 2015 thì mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được chia thành: 

- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định

- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định

Như vậy, người chưa thành niên khi phạm tội sẽ bị áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn so với người đã thanh niên. Ngoài ra, đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi thì cũng chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS 2015. Các trường hợp phạm tội khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đều được miễn trách nhiệm. 

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com