Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty tại nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức và cá nhân Việt Nam có quyền đầu tư ra nước ngoài để trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm đầu tư, kinh doanh.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức đầu tư ra nước ngoài hiện nay bao gồm:

1. Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

2. Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

3. Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

4.  Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

5. Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư…

Tại nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

Trước hết, Quý khách hàng cần lựa chọn ngành nghề đầu tư tại nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và nước ngoài.

Theo đó, các bước cần thực hiện để đầu tư ra nước ngoài như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp văn bản chấp thuận đầu tư hoặc tài liệu thể hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận;

Bước 3: Thực hiện thủ tục mở, đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đối với tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Quý Khách hàng lưu ý, Bước 1 và Bước 2 có thể thực hiện đồng thời với nhau (trừ trường hợp pháp luật nước tiếp nhận đầu tư có quy định cụ thể khác)

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, kết nối khách hàng với các công ty Luật tại quốc gia sở tại, để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết.

CÁC CÔNG VIỆC DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

2. Thực hiện thủ tục mở, đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đối với tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam

3. Tư vấn các công việc, các chế độ báo cáo liên quan đến thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài

Với kinh nghiệm và năng lực hỗ trợ rất nhiều các đối tác tại Việt Nam, cũng như kết nối khách hàng với các công ty luật tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho mọi khách hàng.

Để được Luật sư hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ:   0971115989 (Zalo)

Email: Luatsutoandan@gmail.com