Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp ở Việt Nam

THỦ TỤC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

 

Khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế ở Việt Nam, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên của công ty theo quy định pháp luật doanh nghiệp. Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định nhà đầu tư nước ngoài còn phải phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Cụ thể, các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế bao gồm:

1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

2. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bước 2: Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về thành lập tổ chức kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Nhà đầu tư không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, tổ chức kinh tế chỉ phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

Để được Luật sư hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ:   0971115989 (Zalo)

Email: Luatsutoandan@gmail.com