THU HỒI ĐẤT AO KHI CÁ CHƯA ĐẾN THỜI ĐIỂM THU HOẠCH?

THU HỒI ĐẤT AO KHI CÁ CHƯA ĐẾN THỜI ĐIỂM THU HOẠCH?

THU HỒI ĐẤT AO KHI CÁ CHƯA ĐẾN THỜI ĐIỂM THU HOẠCH?

Chào Luật sư: Gia đình em có sử dụng diện tích 5 sào đất ao để nuôi cá, thủy sản.  Hiện nay cá chưa đến thời điểm thu hoạch nhưng ủy ban lại có quyết định thu hồi lại ao cá. Cho em hỏi nếu bị thiệt hại do cá chưa đến thời điểm thu hoạch thì có được bồi thường không và nếu được thì mức bồi thường như thế nào?

Trả lời: Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy đối với trường hợp của gia đình em nếu phải thu hoạch cá khi chưa đến thời điểm dẫn đến phát sinh thiệt hại thì vẫn có thể được bồi thường. Mức bồi thường phụ thuộc vào từng địa phương mà UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định để điều chỉnh.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com