Bồi thường thiệt hại đối với người chưa thành niên phạm tội?

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI?

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI?

Kính chào Luật sư! Hiện nay người nhà em đang là bị can chưa thành niên trong vụ án hình sự về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nếu áp dụng hình phạt của Bộ luật hình sự thì người nhà em phải chịu mức phạt tiền như thế nào? Người chưa thành niên có mức phạt tiền có gì khác so với người trưởng thành hay không?

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 thì:

Điều 35. Phạt tiền

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp sau đây:

a) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định;

b) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

2. Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

3. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng.

4. Hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 77 của Bộ luật này.

Tuy nhiên, hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội có một số điểm khác biệt, cụ thể như sau:

Điều 99. Phạt tiền

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

2. Phạt tiền: Phạt tiền là hình phạt chính áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội nhằm tước đi quyền lợi vật chất của họ. Người chưa thành niên phạm tội bị phạt tiền khi có đủ hai điều kiện: Họ là người đã từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và có thu nhập hoặc tài sản riêng.

Như vậy, mức phạt tiền đối với trường hợp của người nhà bạn chỉ bằng 1/2 so với người đã thành niên mà phạm tội.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969449828

Email: Luatsutoandan@gmail.com