Thủ tục chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây hàng năm

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA SANG ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM 

Câu hỏi: Chào Luật sư! Gia đình tôi hiện đang sử dụng hơn 4000m2 đất trồng lúa nhưng không có hiệu quả kinh tế. Do vậy tôi muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hằng năm thì có được không? Nếu được thì thủ tục chuyển đổi mục đích như thế nào?

Trả lời: Chào bạn! Đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định 35/2015/NĐ-CP thì có thể chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây hằng năm. Tuy nhiên việc chuyển đổi và thủ tục chuyển đổi cần tuân theo các quy định sau:

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA SANG ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM

Thứ nhất, về điều kiện chuyển từ đất lúa sang đất trồng cây hằng năm.

-Việc chuyển đồi không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

- Việc chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm;

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bạn nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì có thể chuyển đổi từ đất lúa sang đất trồng cây hằng năm để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Thứ hai, về thủ tục chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hằng năm.

Trường hợp có nhu cầu gia đình bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét sự phù hợp với các điều kiện quy định nêu trên khi tiếp nhận bản đăng ký và thống kê theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa.

Như vậy có thể thấy pháp luật đất đai cho phép người sử dụng đất chuyển đổi mục đích một phần từ đất trồng lúa thành đất nuôi thủy sản với thủ tục nhanh chóng, đơn giản. Thực tế nhiều trường hợp người dân tự ý chuyển đổi khi đất không đủ điều kiện hoặc không làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trong những trường hợp đó người sử dụng đất có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969449828

Email: Luatsutoandan@gmail.com