Thủ tục chuyển đổi đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA THÀNH ĐẤT NUÔI THỦY SẢN 

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA THÀNH ĐẤT NUÔI THỦY SẢN

Câu hỏi: Chào Luật sư! Gia đình tôi hiện đang sử dụng 3 sào đất trồng lúa nhưng không có hiệu quả kinh tế. Do vậy tôi muốn chuyển từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản thì có được không? Nếu được thì thủ tục chuyển đổi mục đích như thế nào?

Trả lời: Chào bạn! Đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định 35/2015/NĐ-CP thì có thể chuyển đổi đất lúa thành đấtnuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên việc chuyển đổi và thủ tục chuyển đổi cần tuân theo các quy định sau:

Thứ nhất, về điều kiện chuyển từ đất lúa sang đất nuôi thủy sản.

-Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa);

- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

Đối với trường hợp của gia đình bạn việc chuyển từ đất lúa sang đất nuôi thủy sản nếu được thực hiện cũng không được chuyển đổi đối với toàn bộ diện tích 3 sào nêu trên mà chỉ có thể chuyển đổi một phần hoặc theo mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Thứ hai, về thủ tục chuyển mục đích từ đất trồng lúa thành đất nuôi thủy sản.

Trường hợp có nhu cầu gia đình bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét sự phù hợp với các điều kiện quy định nêu trên khi tiếp nhận bản đăng ký và thống kê theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa.

Như vậy có thể thấy pháp luật đất đai cho phép người sử dụng đất chuyển đổi mục đích một phần từ đất trồng lúa thành đất nuôi thủy sản với thủ tục nhanh chóng, đơn giản. Thực tế nhiều trường hợp người dân tự ý chuyển đổi khi đất không đủ điều kiện hoặc không làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trong những trường hợp đó người sử dụng đất có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969449828

Email: Luatsutoandan@gmail.com