CĂN CỨ XÁC ĐỊNH THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA VIỆC TRẢ THÙ NGƯỜI KHIẾU NẠI TỐ CÁO?

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA VIỆC TRẢ THÙ NGƯỜI KHIẾU NẠI TỐ CÁO?

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA VIỆC TRẢ THÙ NGƯỜI KHIẾU NẠI TỐ CÁO?

Trả thù người khiếu nại, tố cáo là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn hoặc của người khác vì bị khiếu nại, tố cáo hoặc tuy không bị khiếu nại tố cáo nhưng có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo hoặc có liên quan đến người bị khiếu nại, tố cáo đã có hành vi gây thiệt hại (làm hại) cho người đã khiếu nại, tố cáo mình hoặc người mà mình quan tâm. Thủ đoạn trả thù rất đa dạng, tinh vi có thể trả thù ngay hoặc chờ cơ hội sẽ trả thù, có khi năm năm, mười năm sau, do đó, khi xác định hành vi trả thủ phải lấy thời điểm người phạm tội thực hiện hành vi trả thù làm căn cứ xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không lấy thời điểm xảy ra hành vi khiếu nại tố cáo để tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi trả thù lại cấu thành một tội độc lập thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tương ứng với động cơ trả thù. Ví dụ: Do bị anh Đinh Văn T tố cáo nên Nguyễn Như B bị cách chức giám đốc Công ty 262. Sau khi bị cách chức, B đã thuê Bùi Xuân K và Đỗ Thanh N chặn đánh anh T bị trọng thương có tỷ lệ thương tật 50%. Hành vi của B, K và N là hành vi phạm tội cố ý gây thương tích thuộc trường hợp quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 với các tình tiết định khung hình phạt là: Có tổ chức, thuê gây thương tích (đối với B), gây thương tích thuê (đối với K và N).

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com