DI CHÚC KHÔNG HỢP PHÁP THÌ CHIA THỪA KẾ THẾ NÀO?

DI CHÚC KHÔNG HỢP PHÁP THÌ CHIA THỪA KẾ THẾ NÀO?

Thưa Luật sư! Ba mẹ tôi có để lại di chúc thừa kế phần tài sản là quyền sử dụng đất cho anh em chúng tôi. Tuy nhiên trong di chúc có phần định đoạt không hợp pháp. Xin hỏi Luật sư: "Di chúc không hợp pháp thì chia thừa kế thế nào?"

Luật Toàn Dân - Công ty Luật Hùng Bách xin gửi lời chào tới bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Với câu hỏi: "Di chúc không hợp pháp thì chia thừa kế thế nào?". Luật sư của công ty xin được phân tích như sau:

DI CHÚC KHÔNG HỢP PHÁP THÌ CHIA THỪA KẾ THẾ NÀO?

    Không phải trường hợp nào di chúc không đáp ứng được các điều kiện tại Điều 630 BLDS đều bị coi vô hiệu. Di chúc bị vô hiệu có thể chỉ vô hiệu một phần, nếu nội dung của di chúc có một phần không hợp pháp hay trái với đạo đức xã hội mà phần nội dung đó lại không ảnh hưởng đến hiệu lực với phần còn lại của di chúc thì di chúc đó sẽ chỉ coi là vô hiệu một phần.

    Căn cứ vào Điểm b – khoản 1 – Điều 650 là “di chúc không hợp pháp” thì phần di chúc bị vô hiệu đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Vẫn biết rằng di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc nhưng sự thể hiện đó phải nằm trong khuôn khổ các chuẩn mực đạo đức xã hội và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp dù người lập di chúc đó đang trong tình trạng minh mẫn, tự nguyện nhưng một phần nội dung di chúc không hợp pháp hay trái với đạo đức xã hội thì phần di chúc đó sẽ không được thực hiện. Phần di chúc có hiệu lực vẫn sẽ được thực hiện đúng như theo di chúc, còn phần di chúc bị vô hiệu sẽ áp dụng thừa kế theo pháp luật để chia cho những người thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản. Ví dụ: Ông A có con là P, N và M, trước khi chết ông A lập di chúc và định đoạt tài sản trị giá 3 tỷ đồng như sau: ông chia cho P và N mỗi người 1,2 tỷ, 600 triệu còn lại ông sẽ cho M với điều kiện M phải ly hôn vợ trong vòng 3 tháng kể từ ngày ông mất nếu không thực hiện theo di chúc thì 600 triệu đó sẽ được chia đều cho P và N. Trong trường hợp này, việc ông A để lại di sản cho M với nội dung như trên là bất hợp pháp. Như vậy, phần di chúc có nội dung không liên quan đến M vẫn được chia như bình thường, còn phần bị vô hiệu sẽ được chia cho những người thừa kế theo luật của ông A là P, N và M, mỗi người sẽ được một phần bằng nhau là 600 triệu : 3 = 200 triệu.

Như vậy, trong trường hợp di chúc không hợp pháp thì phần không hợp pháp sẽ được chia theo pháp luật, còn những nội dung vẫn hợp pháp thì sẽ được thực hiện theo ý chí của người chết.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com