DI CHÚC CHỈ ĐỊNH ĐOẠT MỘT PHẦN TÀI SẢN CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

DI CHÚC CHỈ ĐỊNH ĐOẠT MỘT PHẦN TÀI SẢN CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Thưa Luật sư! Trong trường tôi có nhiều tài sản nhưng trong di chúc chỉ định đoạt một phần tài sản thì có hợp pháp hay không?

Luật Toàn Dân - Công ty Luật Hùng Bách xin gửi lời chào tới bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Với câu hỏi: "Di chúc chỉ định đoạt một phần tài sản có hợp pháp không?". Luật sư của công ty xin phân tích như sau:

DI CHÚC CHỈ ĐỊNH ĐOẠT MỘT PHẦN TÀI SẢN CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Có thể vì một lý do nào đó mà người lập di chúc chỉ mới định đoạt một phần tài sản trong khối tài sản của mình. Khi đó, phần tài sản đã được nêu trong di chúc sẽ được chia theo di chúc. Phần tài sản chưa được định đoạt trong di chúc sẽ áp dụng quy định của pháp luật để chia cho những người thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản.

    Trường hợp này thuộc Điểm a – khoản 2 – điều 650 BLDS “phần di sản không được định đoạt trong di chúc”. Việc chia thừa kế theo pháp luật sẽ thực hiện theo hàng thừa kế, một người dù đã được hưởng di sản theo di chúc vẫn có thể dược hưởng thêm một phần di sản nữa nếu họ là người trong hàng thừa kế theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp người lập di chúc chỉ định rõ họ không được hưởng di sản thừa kế) tại Điều 651 BLDS. Ví dụ: Ông P có 3 người ở hàng thừa kế thứ nhất là bà C – mẹ ông P; Y là con ông P. Trước khi chết ông P có lập di chúc để lại khối tài sản trị giá 4 tỷ đồng của mình với nội dung: bà C được hưởng 1 tỷ; 1 tỷ ủng hộ vào quỹ từ thiện; 1 tỷ cho Y. Sau khi ông P chết, di sản được chia theo đúng di chúc, số tiền 1 tỷ còn lại chưa được ông P định đoạt cho ai nên sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Theo đó, bà C và T thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo điểm a – khoản 1 – điều 651 nên số tiền 1 tỷ còn lại sẽ được chia theo pháp luật, mỗi người sẽ nhận được thêm 500 triệu.

Như vậy, đối với câu hỏi "Di chúc chỉ định đoạt một phần tài sản có hợp pháp không?"thì phần tài sản được định đoạt bởi di chúc hợp pháp vẫn tuân theo ý chí của người để lại di sản, còn phần tài sản không được định đoạt bởi di chúc sẽ được chia theo pháp luật.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com