NGƯỜI THỪA KẾ TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

NGƯỜI THỪA KẾ TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Thưa Luật sư! Trong trường hợp vì một số lý do nhất định mà con cái không chịu nhận thừa kế từ bố mẹ, người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì xử lý như thế nào?

Luật Toàn Dân - Công ty Luật Hùng Bách xin gửi lời chào tới bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Với câu hỏi: "Người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì xử lý như thế nào?". Luật sư của công ty xin được phân tích như sau:

    NGƯỜI THỪA KẾ TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Có những trường hợp người thừa kế được chỉ định trong di chúc nhưng vì lý do nào đó mà họ từ chối nhận di sản thừa kế. Vấn đề đặt ra là khi họ từ chối thì phần di sản đó sẽ được xử lý như thế nào?

   Theo quy định của pháp luật, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế và nếu việc từ chối đó được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 620 BLDS thì phần di sản bị từ chối đó sẽ được áp dụng các quy định chia thừa kế theo pháp luật để giải quyết. Tuy nhiên, cần lưu ý ở đây sẽ có một trong hai trường hợp có thể xảy ra. 

    - Nếu người từ chối nhận di sản đồng thời là người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật thì cần phải xác định họ sẽ thực hiện quyền từ chối của mình ở cả di chúc lẫn thừa kế theo pháp luật hay chỉ từ chối nhận theo di chúc. Nếu chỉ từ chối nhận theo di chúc thì khi chia phần di sản đó theo pháp luật thì họ vẫn được hưởng một phần trong toàn bộ di sản đã từ chối đó. Còn nếu họ từ chối nhận di sản ở cả di chúc lẫn thừa kế theo pháp luật thì phần di sản đó sẽ chia cho những người thừa kế khác trong hàng thừa kế.

    - Nếu người từ chối nhận di sản không đồng thời là người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật thì phần di sản đó được chia cho những người thừa kế theo pháp luật như bình thường.

    Như vậy, với câu hỏi: "Người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì xử lý như thế nào?", tùy từng trường hợp mà di sản do người thừa kế theo di chúc từ chối nhận sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com