Người được thừa kế có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay người chết không?

NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ CÓ PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ THAY NGƯỜI CHẾT KHÔNG?       

    Thưa Luật sư! Trong trường hợp người chết có khoản tiền nợ phát sinh từ hợp đồng vay tài sản chưa thanh toán được thì người thừa kế có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay người chết không?

    Luật Toàn Dân - Công ty Luật Hùng Bách xin gửi lời chào tới bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Với câu hỏi: "Người thừa kế có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay người chết không?". Luật sư của công ty xin được phân tích như sau:

  NGƯỜI THỪA KẾ CÓ PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ THAY NGƯỜI CHẾT KHÔNG?

 Trên thực tế có không ít trường hợp người có di sản trước khi chết có xác lập một giao dịch, hợp đồng vay tài sản nhưng nghĩa vụ trả nợ chưa kịp thực hiện thì đã chết. Trong tình huống đó, những người có quyền (chủ nợ) không biết liệu có thể đòi số nợ đó từ những người thừa kế của người nợ hay số tiền đó coi như đã mất vì người có nghĩa vụ phải trả nợ không còn sống để thực hiện nghĩa vụ nữa.

   Theo quy định của pháp luật hiện nay, người thừa kế nếu nhận di sản thì phải thực hiện nghĩa vụ của người chết trong phạm vi di sản đã nhận. Trong trường hợp người có di sản đang còn khoản nợ chưa được thanh toán thì phải trích một khoản từ khối di sản mà người chết để lại để thực hiện thay cho người đó trước rồi mới đem chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, việc thanh toán này chỉ thực hiện sau khi đã thanh toán các chi phí khác theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 658 BLDS là chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước; Tiền phạt. Ví dụ: Bà T có vay của bà C 100 triệu nhưng đến khi mất vẫn chưa trả được. Trước khi chết, bà T có để lại di chúc để lại toàn bộ khối di sản 3 tỷ đồng chia đều cho hai người con là Y và D. Trường hợp này Y và D sau khi đã thanh toán các nghĩa vụ tài sản và các chi phí khác theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 658 BLDS thì sẽ phải trích thêm 100 triệu đồng để trả nợ cho bà C, sau đó mới được chia số di sản còn lại theo di chúc.

Như vậy, đối với câu hỏi: "Người thừa kế có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay người chết không?". Bộ luật dân sự 2015 đã có quy định trong trường hợp người có di sản đang còn khoản nợ chưa được thanh toán thì người thừa kế phải trả nợ thay cho người chết trong phần tài sản mà họ được hưởng thừa kế.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com