Tài sản thừa kế không đủ để trả nợ cho người chết thì xử lý thế nào?

TÀI SẢN THỪA KẾ KHÔNG ĐỦ ĐỂ TRẢ NỢ CHO NGƯỜI CHẾT THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO?

    Thưa Luật sư! Nếu trong khi thực hiện việc thanh toán theo thứ tự tại Điều 658 mà tài sản dùng để thanh toán hết thì người có quyền của nghĩa vụ tiếp theo có được yêu cầu người thừa kế thực hiện tiếp phần nghĩa vụ của mình không?

    Luật Toàn Dân - Công ty Luật Hùng Bách xin gửi lời chào tới bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Với câu hỏi: "Tài sản thừa kế không đủ để trả nợ thay người chết thì xử lý thế nào?". Luật sư của công ty xin được phân tích như sau:

    TÀI SẢN THỪA KẾ KHÔNG ĐỦ ĐỂ TRẢ NỢ THAY NGƯỜI CHẾT THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO?

    Có những trường hợp di sản mà người chết để lại không đủ để thực hiện hết các nghĩa vụ thanh toán của người đó. Theo thứ tự trong Điều 658 BLDS thì khi thanh toán nghĩa vụ tài sản phải thực hiện việc thanh toán từng nghĩa vụ một. Nghĩa vụ tiếp theo sau chỉ được thanh toán khi những nghĩa vụ trước nó đã được thanh toán xong.

    Nếu đang trong quá trình thanh toán mà di sản được trích ra đã hết toàn bộ thì việc thanh toán sẽ phải dừng lại. Do đó, những người có quyền ở những nghĩa vụ tiếp theo sau đó sẽ không được thực hiện thanh toán nữa. Đồng thời, cũng không có quyền yêu cầu những người thừa kế phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó bởi những người thừa kế chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi di sản đã nhận mà không cần phải chịu trách nhiệm về phần nghĩa vụ bị vượt quá. Ví dụ: Ông B có 3 người con là S, G và L. Khi còn sống ông có gây tai nạn cho bà T và phải chịu số tiền bồi thường là 50 triệu. Trước khi chết ông có để lại di chúc định đoạt số di sản 200 triệu của mình chia đều cho ba người con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thanh toán các khoản theo thứ tự quy định tại Điều 658 là tiền mai táng, tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ thì không còn đủ số tiền 50 triệu để bồi thường cho bà T. trường hợp này bà T sẽ không nhận được khoản tiền bồi thường nữa và cũng không thể yêu cầu S, G và L thực hiện bồi thường thay cho ông B do di sản đã hết (trừ trường hợp S, G và L tự nguyện dùng tài sản của mình để bồi thường).

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com