Di tặng là gì? Có được từ chối tài sản di tặng không?

DI TẶNG LÀ GÌ? TỪ CHỐI DI TẶNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

   Thưa Luật sư! Bà tôi có mất để lại cho bố mẹ tôi một thửa đất. Tuy nhiên trong di chúc bà lại di tặng một phần tài sản của bà cho người khác. Vậy xin hỏi Luật sư: "Di tặng là gì? Từ chối di tặng có được không?".

   Di tặng là việc người có di sản lập di chúc xác định rõ trong di chúc dành một phần tài sản của mình để tặng cho người khác. Việc tặng cho này mang tính chất như một hợp đồng tặng cho, người di tặng có thể tự mình quyết định việc chuyển giao tài sản của mình cho người được di tặng. Sau khi người lập di chúc chết thì việc di tặng có hiệu lực và người được di tặng có thể nhận hoặc từ chối phần di sản được tặng đó.

DI TẶNG LÀ GÌ? TỪ CHỐI DI TẶNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

    Người được di tặng là cá nhân thì cá nhân đó phải có năng lực chủ thể giống như người thừa kế. Người được di tặng phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Nếu là pháp nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. 

    Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại. Tuy nhiên, nếu toàn bộ di sản của người chết để lại (trừ phần đã di tặng) không đủ để thực hiện nghĩa vụ thì phần di tặng sẽ được dùng để thanh toán. Việc thanh toán nghĩa vụ của người chết khi có phần tài sản được di tặng có thể thực hiện theo hai phương thức:

    - Những người thừa kế sẽ tiến hành thanh toán các nghĩa vụ tài sản do người chết để lại trước, nếu sau khi thanh toán xong mà còn di sản thì sẽ chia cho người được di tặng, nếu không còn di sản thì người được di tặng sẽ không được hưởng phần di tặng.

    - Những người thừa kế sẽ tiến hành chia thừa kế trước và chia luôn cho người được di tặng. Sau đó nếu tiến hành thanh toán nghĩa vụ của người chết mà còn thiếu thì người hưởng di tặng phải dùng phần di sản được tặng đó để thanh toán nốt phần nghĩa vụ còn thiếu.

Như vậy, đối với câu hỏi "Di tặng là gì? Từ chối di tặng có được không?"thì có thể coi đây là một loại quan hệ tặng cho như hợp đồng tặng cho trong Bộ luật dân sự 2015. Người được tặng cho hoàn toàn có thể từ chối di tặng. 

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com