Người được di tặng cho có phải thực nghĩa vụ của người chết không?

NGƯỜI ĐƯỢC DI TẶNG CHO PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CHẾT KHÔNG?

Thưa Luật sư! Trong trường hợp người được di tặng được nhận tặng cho di sản thừa kế thì "Người được di tặng có phải thực hiện nghĩa vụ của người chết không?".

Luật Toàn Dân - Công ty Luật Hùng Bách xin gửi lời chào tới bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty. Với câu hỏi: "Người được di tặng có phải thực hiện nghĩa vụ của người chết không?". Luật sư của công ty xin được phân tích như sau:

NGƯỜI ĐƯỢC DI TẶNG CHO PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CHẾT KHÔNG?

    Theo quy định tại khoản 3 Điều 646 BLDS “Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này”

    Như vậy, về mặt nguyên tắc, người được di tặng sẽ không phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại. Tuy nhiên, pháp luật cũng đặt ra trường hợp ngoại lệ trong trường hợp toàn bộ số di sản không đủ để thực hiện việc thanh toán thì phần tài sản đã di tặng sẽ được dùng để thực hiện tiếp phần nghĩa vụ đó.Bởi xét cho cùng, người được di tặng cũng là người được hưởng một phần di sản như những người thừa kế khác. Ví dụ: Bà G có 2 người con là T và Y, trước khi chết đã lập di chúc định đoạt khối tài sản 2 tỷ đồng của mình, trong đó, bà G di tặng cho tổ chức từ thiện M 1 tỷ, 1 tỷ còn lại chia đều cho T và Y. Sau khi bà M chết, hai người con đã tiến hành thanh toán các nghĩa vụ tài sản của bà M nhưng sau khi đã trừ đi số tiền 1 tỷ mà T và Y được hưởng vẫn còn thiếu 300 triệu để trả nợ nên đã trích từ phần tài sản di tặng để thực hiện nốt phần nghĩa vụ còn thiếu. Trong trường hợp này, tổ chức từ thiện M sẽ nhận được 700 triệu di sản được tặng.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH

Địa chỉ: Số 36/126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0969.449.828

Email: Luatsutoandan@gmail.com